Hướng dẫn chọn size

Quý khách đo chiều dài chân và so với bảng quy đổi

Hoặc căn cứ vào size giày quý khách đang sử dụng để quy đổi qua size US

Cách Đổi Size Giày Nữ

Cách Đổi Size Giày Nam

//dev.todachu.com/wp-content/uploads/2017/01/doi-size.jpg